0220-3777514
thức ăn chăn nuôi, afc, thuc an chan nuoi hoa ky
Ông Hà Văn Minh

Ông Hà Văn Minh

Tổng giám đốc
Công Ty TNHH Thức Ăn Chăn Nuôi Hoa Kỳ

Suy thoái kinh tế thế giới đang gây ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế Việt Nam, đặc biệt là ngành chăn nuôi, người tiêu dùng giảm chi tiêu, dịch bệnh, giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi tăng. Những ảnh hưởng này đang tác động xấu đến sản xuất kinh doanh của Công ty chúng ta trong 2 năm vừa qua.

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang gấp rút tìm giải pháp cứu ngành chăn nuôi thoát khỏi những khó khăn hiện nay. Trước khi chờ đợi những giải pháp hữu hiệu của Nhà nước, Công ty chúng ta phải tự giải cứu cho chính mình trước.

Để vượt qua khó khăn hiện tại, duy trì sản xuất và phát triển bền vững, tôi đề nghị toàn thể Cán bộ, Công nhân viên của công ty hãy đoàn kết, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau để làm việc có hiệu quả, nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm, trách lãng phí trong mọi hoạt động, mọi khâu của quá trình sản xuất kinh doanh.

 

Với tinh thần đoàn kết, tình yêu và trách nhiệm của mỗi một nhân viên đối với Công ty, tôi hy vọng rằng Công ty chúng ta sẽ vượt qua khó khăn này để tiếp tục phát triển ổn định và bền vững.